منابع آنیونی

مقایسه منابع آنیونی بر مصرف خوراک، عملکرد و بیماری های متابولیک

در این مقاله همراه با کارشناسان شرکت سالم دام سپاهان باشید تا اطلاعات کافی در حوزه مقایسه منابع آنیونی بر مصرف خوراک، عملکرد و بیماری های متابولیک بدست آورید.

گاوها دردوره پایانی آبستنی و همچنین در هفته ‏های ابتدایی بعد زایمان یکی از حساس ترین دوران زندگی خود را پشت سر می‏گذرانند که سلامت، تولید و تولید مثل گاو را تحث تاثیر قرار می دهد.

این دوره زندگی گاوکه به دوره انتقال معروف است (از ۳ هفته قبل از زایمان تا ۳ هفته بعد از زایمان) با تغییرات شدید فیزیولوژیک و همچنین سازگاری متابولیک متعددی همراه است. که می توان به بالانس منفی انرژی، کاهش عملکرد سیستم ایمنی، بالانس منفی برخی مواد معدنی و تغییرات شدید هورمونی اشاره کرد.

در ادامه بیشتر با اهمیت مقایسه منابع آنیونی بر مصرف خوراک، عملکرد و بیماری های متابولیک آشنا می شویم.

 کاهش غلظت کلسیم خون (هایپوکلسیما) به کمتر از ۸ میلی گرم در دسیلیتر یکی از اختلالات مهم متابولیکی است که می تواند بیش از ۵۰ درصد گاو های با شیرواری دوم و بیشتر را از زمان زایش تا ۳ روز پس از زایش را مبتلا کند (گاف، ۲۰۰۶).

در ادامه سعی  داریم در راستای هدف مقایسه منابع آنیونی بر مصرف خوراک، عملکرد و بیماری های متابولیک بیشتر به جزِئیات بپردازیم.

طبق تحقیقات کارشناسان شرکت سالم دام سپاهان پِژوهشگران نروژی در مطالعات اولیه خود ثابت کردند که جیره های با سدیم و پتاسیم بالا و کلر و گوگرد پایین، خطر بروز تب شیر را افزایش می‏دهند، در حالی که با افزایش کلر و گوگرد و کاهش پتاسیم و سدیم جیره خوراکی، بروز تب شیر کاهش چشمگیری یافت.

مطالعات متعدد دیگر در توافق با این یافته‏ ها، نشان دادند که افزایش آنیون‏های کلر و گوگرد جیره باعث جلوگیری از تب شیر می‏شود.

در حال حاضر مکمل های آنیونیک جهت کاهش DCAD جیره، به صورت گسترده در صنعت گاو شیری جهت کاهش هیپوکلسیمی استفاده می شود. مطالعه فراتحلیلی در سال ۲۰۰۶ نشان داد که کاهش سطح DCAD جیره در پیش از زایش از ۲۰۰+ به ۱۰۰– میلی اکی والان در کیلوگرم جیره، سبب افزایش ۱۳ درصدی غلظت کلسیم خون در زمان زایش شد. ولی مصرف خوراک گاوها حدود ۳/۱کیلوگرم در پیش از زایش کاهش یافت.

موره و همکاران ( ۲۰۰۰) با افزودن نمک های آنیونیک سطح  DCAD جیره را از ۱۵۰ میلی اکی والان به صفر و ۱۰۰– میلی اکی والان در کیلوگرم ماده خشک کاهش داد و گزارش کرد که با کاهش سطح DCAD جیره به وسیله نمک های آنیونیک منزیم سولفات،کلسیم سولفات و کلسیم کلراید، pHادرار از ۷٫۹۵ به ۶٫۰۱ رسید و همچنین غلظت کلسیم یونیزه خون نیز به صورت خطی افزایش یافت ولی ماده خشک مصرفی در دوره پیش از زایش در گاوهای چند شکم زا از ۱۴٫۵ به ۱۳ کیلوگرم کاهش یافت و در تلیسه ها مصرف خوراک از ۱۰٫۵ به ۸ کیلوگرم کاهش یافت.

در مطالعه دیگر وقتی به جیره بر پایه یونجه با DCAD برابر با ۳۵۰میلی اکی والان، نمکهای آنیونیک از منبع کلرید آمونیوم، منیزیم سولفات و کلسیم سولفات اضافه شد و DCAD به ۷۰– میلی اکی والان کاهش یافت، غلظت کلسیم خون در زمان زایمان از ۷ میلی گرم بر دسیلیتر به ۷٫۹ میلی گرم بر دسیلیتر اقزایش یافت ولی مصرف خوراک از ۱۲٫۳ کیلوگرم به ۱۰٫۴ کاهش یافت.

کاهش مصرف خوراک در پیش از زایش و همچنین در روز زایش با بروز بیماری متریت، جفت ماندگی و همچنین کاهش تولید در ارتباط بوده است. برای مثال وقتی ارتباط بین مصرف خوراک و بروز بیماری متریت را در هفته قبل زایش و بعد زایش بررسی شد، نتایج جالبی به دست آمد. گاوها را بر اساس بروز متریت به ۳ دسته سالم، متریت ملایم و متریت شدید دسته بندی کردند.

این گاوها در هفته قبل زایش به ترتیب ۱۷٫۷، ۱۲٫۳ و ۱۱٫۲ کیلوگرم در روز خوراک مصرف کرده بودند و در هفته بعد زایش نیز به ترتیب ۱۴٫۸، ۱۲٫۲ و ۸٫۸ کیلوگرم در روز خوراک مصرف کرده بودند (هازی و همکاران، ۲۰۰۷).

در همین مطالعه گاوهای با متریت شدید حدود ۶ کیلوگرم شیر کمتری در هر روز تا روز ۲۱ پس از زایمان تولید کرده بودند. این مطالعه و چندین مطالعه دیگر نقس مصرف ماده خشک در پیش از زایش در بهبود عملکرد و سلامت دام را در پس از زایش را نشان می دهد.

منابع آنیونی تجاری، آلی

با توجه به تلخ مزه بودن نمک های آنیونیک و کاهش مصرف خوراک پیش از زایش، تلاش های زیادی در حال انجام است که بتواند آنیون‏ها را به مصرف دام برساند و pH ادرار کاهش یابد ولی مصرف خوراک کاهش پیدا نکند. در این راستا وقتی قدرت اسیدی کننده و خوش خوراکی منابع مختلف از آنیون ها از جمله سولفور، منزیم سولفات، کلسیم سولفات، کلسیم کلراید، آمونیوم کلراید و اسید کلریک مورد آزمایش قرار گرفت و گزارش شد که در۲ اکی والان از آنها به ترتیب pH ادرار ۸٫۴، ۷٫۹، ۶/۷، ۷٫۲، ۷٫۱ و ۶٫۲ ثبت شد (گاف و همکاران، ۲۰۰۴). این تحقیق به زیبایی نشان داد که قدرت اسیدی کننده یون گوگرد به دلیل قدرت جذب کمتر آن، حدود ۶۰ درصد است.

همچنین این مطالعه نشان داد که افزودن منیزیم سولفات به جیره اثر چندانی در کاهش pH ادرار ندارد و افزودن آن برای قدرت اسیدکنندکی توصیه نمی شود، هر چند به عنوان یک منبع مناسب منیزیم می توان از آن استفاده کرد.

همچنین این آزمایش نشان داد که قدرت اسیدی کننده اسیدکلریک نسبت به همه منابع نمکی ارجحیت دارد. این داده ها سبب شد تحقیقات مختلفی شروع به معرفی محصولات آنیونیک خوش خوراک به بازار کنند که می توان به خوارک اسیدی کننده سوی کلر، بیوکلر، مگانیون، انیمیت و…. اشاره کرد.

در این محصولات تلاش شد که اسید کلریک و همچنین نمک های معدنی را با فرآوری های مختلف، جزئي از بافت خوراک کنند.
وقتی از خوراک اسیدی کننده حاوی سوی کلر و بیوکلر استفاده شد ، علاوه بر حفظ مصرف خوراک در قبل زایش تولید شیر و مصرف خوراک در پس از زایش افزایش یافت (ویس و همکاران، ۲۰۱۳، دی گروت و همکاران، ۲۰۱۰ و لنو همکاران، ۲۰۱۰).

در واقع این دادن ها نشان می دهند محصولات خوش خوراک اسیدی کننده، علاوه بر قدرت اسیدی کننده بالا باعث حفظ مصرف خوراک پیش از زایش به همراه بهبود غلظت کلسیم در پس از زایش شود و می تواند عملکرد دام را در پس از زایش بهبود شایانی دهند.

امید است در پایان این مقاله شما به اهمیت حوزه مقایسه منابع آنیونی بر مصرف خوراک، عملکرد و بیماری های متابولیک آشنا شده باشید و این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

Bradford, Barry J. 2009. Effects of acidified fermentation by-products and prepartum DCAD on feed intake, performance, and health of transition dairy cows. 25-28.‏
Charbonneau, E., Pellerin, D. and Oetzel, G. 2006. Impact of lowering dietary cation-anion difference in nonlactating dairy cows: A meta-analysis. J. Dairy Sci. 89: 537-548
Goff, J. P., & Horst, R. L. (1998). Use of hydrochloric acid as a source of anions for prevention of milk fever. Journal of Dairy Science, 81(11), 2874-2880
Goff, J. P., Ruiz, R., & Horst, R. L. (2004). Relative acidifying activity of anionic salts commonly used to prevent milk fever. Journal of Dairy Science, 87(5), 1245-1255.‏
Huzzey, J. M., Veira, D., Weary, D. and Keyserlingk, M. 2007. Prepartum Behavior and Dry Matter Intake Identify Dairy Cows at Risk for Metritis. Journal of dairy science. 90: 3220-3233.
Leno, B. M., C. M. Ryan, T. Stokol, D. Kirk, K. P. Zanzalari, J. D. Chapman, and T. R. Overton. 2017. Effects of prepartum dietary cation-anion difference on aspects of peripartum mineral and

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 7 =

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.